Regjeringen overser behovet for skredsikring

2 milliarder pr. år til skredsikring i Nasjonal transportplan er på langt nær nok, så lenge beregnede kostnader øker så mye som de gjør.

Det betyr at innbyggere i store deler av landet fortsatt må leve med skredfare i mange 10-år fremover.

Regjeringens stortingsmelding om nasjonal transportplan legger opp til 2 milliarder kroner til skredsikring pr. år, og samferdselsministeren kaller dette «et betydelig løft». Selv om dette er tredje NTP på rad at planbeløpet for skredsikring øker med om lag 0,5 milliard, ligger nivået ikke så langt unna årsbevilgningen over statsbudsjettet i 2014 som var på 1747 mill. kroner. Etter 2014 har bevilgningene gått nedover; den er på 1347 mill kr. i år, og regjeringen har valgt å ikke oppfylle nåværende NTP på skredsikring. 2 milliarder pr. år er på langt nær nok, så lenge beregnede kostnader øker så mye som de gjør. Det betyr at innbyggere i store deler av landet fortsatt må leve med skredfare i mange 10-år fremover.

Nasjonal rassikringsgruppe konstaterer derfor at regjeringen neppe er oppmerksom på de grunnlagsdokumentene om skredsikring som ble oppdatert av Statens vegvesen i NTP-prosessen. De viser at kostnadene for å skredsikre de mest prioriterte skredpunktene på vegnettet, er på 47 milliarder kroner. Samtidig vet vi at ikke alt er kostnadsberegnet ennå, og klimaendringene gir nye utfordringer, slik at beløpet med stor sannsynlighet vil øke framover. 24 milliarder på 12 år dekker bare halvparten av kjente kostnader pr. 2015!

Nasjonal rassikringsgruppe mener det er tvingende nødvendig å få laget en helhetlig plan for sikring av vegnettet mot naturfare. Planen må dekke hele landet, gi en konkret tidsramme, foreslå adekvat sikringsmetode og angi kostnad for alle aktuelle skredpunkt i de to høyeste prioriteringsklassene i vegvesenets prioriteringstabell. Siden en slik skredsikringsplan ennå ikke foreligger, oppfordrer vi Stortinget til å ta vegvesenets kostnadsberegninger på alvor og legge inn adskillig høyere beløp til skredsikring i denne transportplanen.