Fakta

«I en rapport fra Statens Vegvesen i 2019, ble det kartlagt et behov på over 70 milliarder kroner for å rassikre de mest rasfarlige riks- og fylkesvegstrekningene i Norge»

Rassikring Årdal kommune

Finansiering

Rasutfordringene og finansieringsbehovet blir stadig større med klimaendringene, som fører til våtere og villere vær. Finansieringstakten er i dag altfor lav, og holder på ingen måte tritt med rasutfordringene. Dette er et kostnadsbilde som er så stort at det kan virke uoppnåelig å håndtere i de mest rasutsatte områdene av landet. På den positive siden, kan investeringer i nye teknologier redusere kostnadene og belastningene for folk langs vegene våre.

Til alt hell var jeg kommet meg helt i ytterkant av raset, slik at det bare var helt løs snø som traff bilen min. Men jeg registrerte raskt at buss og hjullaster var borte, og at dette raset høyst sannsynlig hadde tatt menneskeliv». Sitat: Arne Teigen, journalist i «Fremtid i nord» etter raset i Ullsfjord Troms som tok 5 menneskeliv i år 2000.

VG

Skredbehovsrapportene​

Skredbehovsrapportene fra Statens vegvesen for hele Norge er samlet her:

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/geofag/skred/skredsikring/