Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke nasjonalrasdev.wpengine.com. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal:

 • Tilfredsstille minst AA-krav i WCAG 2.0.
 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Denne erklæringen gjelder ikke subdomener.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Vi har kontinuerlig fokus på å rette opp WCAG-feil.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder som ikke er rene designelementer skal ha alt-tagg.

Dette jobber vi med

 • Å tilfredsstille de nye kravene i WCAG 2.1.
 • Å bli enda bedre på tilgjengelighet ved regelmessig arbeid og implementere endring så fort vi kan.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

 • Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer 
 • funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?
 • Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: [E-POST]