Vårt mandat

Vi jobber målrettet for at vi skal kunne ferdes tryggere på riks- og fylkesvegene i Norge.

Nasjonal rassikringsgruppes mandat har siden oppstarten vært å sette rassikringsproblematikken på den politiske dagsorden, samt øke midlene som skal brukes på rassikringstiltak.

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001. Gruppen ble stiftet av representanter fra de mest rasutsatte fylkene i Norge. Medlemsfylkene er: Innlandet, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Hvert medlemsfylke har én representant i Nasjonal rassikringsgruppe.

Vårt lag

Randi Walderhaug Frisvoll

Leder

Kjetil Romsdal

– Finnmark fylkeskommune

Mari Martinsen Siljebråten

– Troms fylkeskommune

Marianne Dobak Kvensjø

Nestleder

Pål Sæther Eiden

– Trøndelag fylkeskommune

Iselin Vistekleiven

– Innlandet fylkeskommune

Marius Chramer

Sekretær

Silje Karin Teig

– Rogaland fylkeskommune

Jon Askeland

– Vestland fylkeskommune

Leder
Randi Walderhaug Frisvoll (Møre og Romsdal)
Mobilnummer: +47 950 67 335
E-post: Randi.w.frisvoll@gmail.com

Sekretær
Marius Chramer
Mobilnummer: +47 958 16 737
E-post: marius.chramer@tromsfylke.no

Nestleder
Marianne Dobak Kvensjø (Nordland)
Mobilnummer: + 47 934 277 86
E-post: markve@nfk.no

Øvrige styremedlemmer:

Kjetil Romsdal (Finnmark) – E-post: Kjetil.romsdal@outlook.com, tlf. + 47 414 012 48
Mari Siljebråten (Troms) – E-post : mari.siljebraaten@gmail.com
Pål Sæther Eiden (Trøndelag) – E-post: palei@trondelagfylke.no
Iselin Vistekleiven (Innlandet)- E-post: isevis@innlandetfylke.no
Silje Karin Teig (Rogaland) – E-post:  silje.karin.teig@rogfk.no,tlf. + 47 954 406 52
Jon Askeland (Vestland) – E-post: jon.askeland@vlfk.no, tlf. + 47 474 597 20

Vår adresse

Nasjonal rassikringsgruppe
c/o Troms fylkeskommune
Strategistab, Samferdselsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

Vedtektene våre finner du her.