Vårt mandat

Vi jobber målrettet for at vi skal kunne ferdes tryggere på riks- og fylkesvegene i Norge.

Nasjonal Rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppes mandat har siden oppstarten vært å sette rassikringsproblematikken på den politiske dagsorden, samt øke midlene som skal brukes på rassikringstiltak.

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001. Gruppen ble stiftet av representanter fra de mest rasutsatte fylkene i Norge. Medlemsfylkene er: Innlandet, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Hvert medlemsfylke har én representant i Nasjonal rassikringsgruppe.

Vedtekter

Randi Walderhaug FrisvollNestleder

Jenny FøllingLeder

Marius ChramerSekretær

Monika Sande
– Nordland fylkekommune

Stein Tronsmoen
Innlandet fylkeskommune

Hallgeir Grøntvedt
Trøndelag fylkeskommune

Agnete Masteres Hanssen

Kontaktinformasjon

Leder
Jenny Følling (Vestland)
Mobilnummer: +47 479 05 990
E-post: Jenny.Folling@sunnfjord.kommune.no

Sekretær
Marius Chramer
Mobilnummer: +47 958 16 737
E-post: marius.chramer@tffk.no

Nestleder
Randi Walderhaug Frisvoll (Møre og Romsdal)
Mobilnummer: +47 950 67 335
E-post: randi.walderhaug.frisvoll@mrfylke.no

Øvrige styremedlemmer:

Agnete Masternes Hanssen (Troms og Finnmark) – E-post: agnete.hanssen@tffk.no
Monika Sande (Nordland) – E-post : monsan1@nfk.no
Hallgeir Grøntvedt (Trøndelag) – E-post: halgr@trondelagfylke.no
Stein Tronsmoen (Innlandet)- E-post: stein.tronsmoen@innlandetfylke.no
Bjørn Ove Hersdal (Rogaland) – E-post: bjorn.ove.hersdal@rogfk.no

Vår adresse

Nasjonal rassikringsgruppe
c/o Troms og Finnmark fylkeskommune
Samferdselsdivisjonen, avd. Fly, fiskerihavn og beredskap
Postboks 701
9815 Vadsø