NTP-forslaget ikke i nærheten på skredsikring

Hoveddokumentet for Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 er nå lagt fram.
Child foot over forest soil after a landslide

Når det gjelder skredsikring, er dokumentet ikke i nærheten av å dekke de behovene som Statens vegvesen selv har dokumentert. Kostnadene til skredsikring er for hele landet beregnet til over 47 milliarder kroner for prosjekter med middels og høy prioritet. NTP-dokumentet foreslår i sin høyeste ramme å dekke inn under halvparten (23 milliarder) av dette i 12-årsperioden. Det vil altså gå ytterligere 25 år før vegnettet er sikret, basert på dagens kostnadsnivå.

Med tanke på at beregnede kostnader til skredsikring historisk sett har økt med like mye som bevilgningene, er det grunn til å tro at vi er minst halvveis inn i dette århundret før Norges veger er sikret mot skred. Det er en skremmende tanke.

Vi er svært langt unna målet om at alle norske veger skal være sikret mot skred innen år 2030, med mindre Samferdselsministeren og Stortinget gjør kraftige endringer i NTP-dokumentet som nå er lagt fram.