Nasjonal rassikringsgruppe møter transport- og kommunikasjonskomiteen til «Digitalt frokostmøte»

Nasjonal rassikringsgruppe ønsker å legge fram våre hovedbudskap om det store rassikringsbehovet i Norge og vårt samlede krav om at rassikringsrammene til riks- og fylkesveg må kraftig opp fra dagens nivå i budsjett for 2023.

Vi er så heldige at vi har med mange dyktige innledere. Blant annet vil vi få høre innlegg fra mennesker som daglig kjenner ras- og skredutfordringene på kroppen-, de som må sende barn på utrygge skoleveger-, de som er avhengige av at arbeidere kan fraktes trygt til arbeidsplassen- og de som håper at våre norske eksportvarer når markedene i tide og intakte.

Dato: 19.januar 2022, klokken 08:00-09:30 på Teams

Programmet for frokostmøtet

08:00     Velkommen og kort presentasjonsrunde

08:10     Presentasjon av hovedbudskapet ved styreleder i Nasjonal Rassikringsgruppe,                  Jenny Følling

08:25     Trond Davidsen, viseadministrerende direktør i Sjømat Norge –

              Næringslivets behov for framkommelige og sikre veger

08:35     Johanne Melkevoll – Foreldregruppa for Trygg veg Olden-Briksdalen

              Å kjenne skredutfordringer i hverdagen

08:50     Stian Langeland – CEO i Wyssen Norge AS – Teknologiske løsninger for                              skredsikring

09:00     Spørsmål og dialog

09:25     Oppsummering ved Styreleder Følling

09:30     Møtet avsluttes

Nasjonal rassikringsgruppes hovedbudskap:

  • Det er et grunnleggende stort behov for en synliggjøring av rassikringsarbeidet i Norge, også i budsjettsammenheng. Det må komme på plass opptrappingsplan for rassikring, spesielt for fylkesvegene i budsjett for 2023 og framover.
  • En gjennomføringsplan for skredsikring av alle skredpunkt på riksveger og fylkesveger med høy og middels fare må også finansieres og det må kraftig lut til for å svare på et behov som er på over 70 milliarder kroner.
  • Vi har helt klare forventninger til at dette ikke kun skal være et «verktøy når staten og fylkeskommunene innenfor egne rammer skal prioritere ras- og skredsikrings-prosjekter». Ambisjonen og bestillingen fra Stortinget i vedtatt NTP er langt større enn dette.
  • Nasjonal rassikringsgruppe krever 2 milliarder mer per år til å rassikre fylkesvegene. Midlene må tildeles rasfylkene etter registrerte rassikringsbehov.

Dersom media ønsker å delta som observatører i møtet, så meld dere på til sekretariatet v/Marius Chramer: marius.chramer@tffk.no