Look to Canada

En studietur 27.05 –31.05.2024

 

 

Deltakere og eksterne foredragsholdere

Nasjonal rassikringsgruppes delegasjon

Navn

Representerer

Stilling

Presentasjoner

Kjetil Romsdal

Finnmark County

Deputy Chair of the Executive Committee on Transport

 

Nils Einar Samuelsen

Troms County

Deputy Chair of the Executive Committee on Transport

 

Marianne Dobak Kvensjø

Nordland County

County Councillor of Transport

 

Pål Eiden

Trøndelag County

County Deputy Mayor

 

Randi Walderhaug Frisvoll

M & R County

Leader of NNHG and County Council representative

 

Iselinn Vistekleiven

Innlandet County

Chair of the Executive Committee on Transport

 

Silje Karin Teig

Rogaland County

County Council representative

 

Knut Inge Orset

Norwegian Public Road Administration

Nat-haz specialist

 

Heidi Bjordal

Norwegian Public Road Administration

Nat-haz specialist

 

Marius Yddal Meland

Innlandet County

Nat-haz specialist

 

Simen Bekkevoll

Troms County

Nat-haz specialist

 

Trond Jøran Nilssen

Finnmark County

Nat-haz specialist

 

Anette Wold Magnussen

Nye Veier

Nat-haz specialist

 

Håkon Lohne

Nye Veier

Project manager – planning

 

Jo Bernt Brønstad

Trøndelag County

Department Manager

 

Marius Chramer

Troms County

Secretary, NNHG

 

Gjermund «Bruce» Evanger

Troms County

Secretary, NNHG

 

Stian Langeland

WNO

Trip organizor

 

Robb Andersen

MoTI

Manager, Weather and Avalanche Program MoTI / Host

 

 

Eksterne foredragsholdere

Navn

Representerer

Stilling

Presentasjoner

Rodrego Disegni

MoTI

Director of Maintenance and rehabilitation

 

Kevin Richter

BC Government

Accociate Deputy Minister

 

Ian Pilkington

MoTI

 

 

Nick Nixon

MoTI

 

 

Jennifier Frasier

MoTI

 

 

Kaye Kristner

BC Government

Deputy Minister of Transportation

 

Gary Sulz

City of Revelstoke

Mayor

 

Tim Palmer

City of Revelstoke

Councillor 

 

Dave Mohn

City of Revelstoke

Fire Chief

 

Matt Cherry

City of Revelstoke

Councillor 

 

Lee Devlin

City of Revelstoke

Councillor 

 

Tim Stapenhurst

City of Revelstoke

Councillor 

 

Austin Luciow

City of Revelstoke

Councillor 

 

Aaron Orlando

City of Revelstoke

Councillor 

 

Mark Talbot

MoTI – Kooteney Pass

Avalanche Program Manager??

 

Joe Obad

Canadian Avalanche Association

Executive Director

 

Gilles Lussier

Parks Canada

 

 

Tyler Peet

Parks Canada

 

 

Danielle Magnan

Parks Canada

 

 

Mike Lormier

MoTI

 

 

Art McClean

MoTI

 

 

 

Detaljert program for studieturen

Reiserute:

 

Monday 26th

   

08:00

Introduction to the program

 

Marius Chramer/Stian Langeland

Chateau Victoria

08:45

Hike to MoTI

   

09:00

Workshop 1: Funding and priotization of natural hazard management for roads

10 – Welcome to British Columbia

Kevin Richter, Accociate Deputy Minister

MoTI Headquarters

20 – About the Natural Hazard Group. From big highway projects to “getting the most out of the money” – how the Norwegian Natural Hazards Group influenced changing the discourse in Norway

Randi W Frisvoll, NRG

25 – The organization of BC’s highway program and how natural hazards mitigation is funded/prioritized 

Rodrego Disegni, MoTI

45 – The organization, funding and prioritization of natural hazards on national roads in Norway. 

Heidi Bjordal, NPRA

15 – Open questions/discussion

Marius Chramer & Stian Langeland

10:30

Break 30 min

   

11:00

Workshop 1 continues

30 – Mapping, funding and prioritization of avalanche mitigation measures in BC

Robb Andersen, MoTI

Moti/Victoria

30 – Nye Veier AS, the new Norwegian road builder/owner. Including safety and operability in cost/benefit analysis in planning for naturla hazard mitigation. Examples from E6 Kvænangsfjellet and RV 13

Håkon Lohne & Anette Wold Magnussen, Nye Veier

15 Open questions/discussion

Marius Chramer & Stian Langeland

12:30

Lunch 

  

MoTI Headquarters

13:30

Workshop 2 – Operational managament of natural hazards

45 – MoTI Weather and Avalanche program – Operational risk management of snow avalanches

Robb Andersen, MoTI

 

45 – Managing natural hazards on the national road network in Norway

Knut Inge Orset, NPRA

 
  

15 Open questions and discussion

Marius Chramer & Stian Langeland

 

15:15

Break

   

15:30

Workshop 2 continues

30 – Planning for the future / Climate Adoptation

Ian Pilkington, MoTI

 

20 – Managing natural hazards in the Arctic

Trond Jøran Nilsen, FFK/Simen Bekkevold, TFK

 
  

10 Open questions and discussion

Marius Chramer & Stian Langeland

 

16:30

Afternoon off

   

19:00

Group dinner

Milestones restaurant

  
     

Tuesday 28th

   

08:45

Check-out from the hotel 

   

09:00

Workshop 3 –  First nations, Path to reconciliation

15 – How the Sámi people of northern Norway are involved and taken into consideration in infrastructure projects

Kjetil Romsdal, Finnmark FK

 

30 – First Nations, Path to reconciliation

Nick Nixon, MoTI

 

10 – Questions and discussion

Marius Chramer, NNHG

 

10:00

Break with snacks and coffee

   

10:30

Workshop 4 – Managing natural hazards in a changing climate

45 – The 2021 atmospheric river event in BC

Jennifer Fraiser

 

30 – The extreme weather event Hans in eastern Norway 2023

Marius Yddal Meland, INFK

 

10 – Questions and discussion

Marius Chramer, NNHG

 

15 – Final remarks from Victoria (change order?)

Kaye Kristner, BC Government

 

12:15

Group lunch (30 min)

  

Moti/Victoria

13:15

Travel to Victoria airport (45 min)

 

Marius Chramer, NNHG

 

16:00

Flight to Kelowna (1h, 5min)

   

18:00

Walk /taxi to hotel

Four Points by Sheraton, Kelowna

  

19:00

Group dinner at the hotel

Gulfstream Restaurant (at the hotel premises)

  
     

Wednesday 29th

   

06:30

Breakfast (1h) at hotel

   

07:30

Buss Kelowna – Revelstoke (2h, 15min)

   

10:00

Small snack and coffe at the venue (30 min)

  

10:30

Workshop 4: Revelstoke  

30 – How natural hazards affect the community of Revelstoke and how the City of Revelstoke worked to influence improvements

Gary Sulz, Mayor of Revelstoke, Dave Mohn, Emergency Program Coordinator

The Hillcrest

30 – Why and how to lobby for natural hazard protection 

Marius Chramer, NNHG

  

30 – Professional Avalanche Education in Canada

Joe Obad, Canadian Avalanche Association

 
  

10 – Questions and discussion

Marius Chramer, NNHG

 

11:45

Break (15 min)

   

12:00

Workshop 4 – continues

45 – The revelstoke Avalanche program and the 3 Valley Gap. Initial situation, planning process and the effects of the RACS program

Chad Hamphill, MoTI

The Hillcrest

30 – Kooteney Pass Avalanche Program

Mark Talbot, MoTI

10 – Questions and discussion

Marius Chramer, NNHG

13:30

Lunch (1h)

  

The Hillcrest

14:30

Bus to hotell

   

14:40

Check inn/afternoon off

  

The Regent, Revelstoke

     

Thursday 30th

   

07:30

Breakfast at hotel

   

08:30

Buss Revelstoke – Rogers pass (1h)

   

09:30

Arrival, coffe and small snack

   

09:45

Rogers Pass (Glacier National Park)

About Parks canada and the Parks highway program

Gilles Lussier

 

The history of avalanches at Rogers Pass

Tyler Peet

 

The rogers pass avalanche program

Danyelle Magnan

 

30 – Results from the GEOSFAIR project – applying drone technology on natural hazard management

Knut Inge Orset, NPRA

 

12:00

Lunch? (1h, 30min)

   

13:30

Rogers Pass tour

Heli trip: 15 min per trip of 4 persons. Tour along the road

 

16:00

Buss to Revelstoke (1h)

   

19:00

Group dinner at the Hotel

   
     

Friday 31st

    

08:00 PT.

Buss Revelstoke – Golden (2h)

   

10:00 MT.

Kicking Horse Canyon

60 The Kicking horse canyon project

Mike Lormier and Art McClean, MoTI

MOTI office?

11:15

Quick snack

  

Where?

11:30

Buss Golden – Banff (1h, 45min)

   

13:30

Lunch

  

Moxy Hotel, Banff

14:30

Summary, reflections and close-up

30 – Group work – learning outcomes

Marius Chramer, NPRA

Banff Caribou Lodge

30 – Presentation of group work and discission

Marius Chramer, NPRA

15 – Final summary – and how to stay connected

Marius Chramer, NPRA

16:00

End of program

   

 

Sammendrag

Nasjonal rassikringsgruppe organiserte og gjennomførte i perioden 27 – 31. mai 2024 en svært vellykket, lærerik og inspirerende studietur for en norsk delegasjon bestående av politikere og fagfolk til Canada.

Canada er svært likt Norge på flere måter, både hva angår avstander, befolkning, topografi og ikke minst utfordringer tilknyttet skredproblematikk; både snøskred og stein-/ jordskred. Samtidig har Canada i motsetning til i Norge i stor grad valgt å benytte seg av andre sikringsmetoder enn det som har vært standarden i Norge (tunneler), med stor suksess.

Gjennom utstrakt bruk av skredvarsling og kontrollerte utløsning av skred (forebyggende skredkontroll) har canadierne klart å redusere fare for liv og helse relatert til snøskred til et minimum med langt lavere kostnader enn det som ville være mulig dersom en kun hadde tatt i bruk fysiske og permanente sikringstiltak. Gjennom et krevende program over noen hektiske dager fikk den norske delegasjonen lære, erfare og dele kunnskap av og med svært gjestfrie canadiske kolleger der denne kunnskapen vil være svært nyttig i den videre bekjempelsen av skredfare i Norge.

Noen fakta om skredhåndteringsprogrammet for veinettet i British Columbia, Canada

 • Antall innbygger i British Columbia: 5,1 mill (2019)
 • Areal 944 735 km2 (Norge: 385 207 km2)
 • 1400 skredpunkt for snøskred
 • 40 mill. NOK i budsjett pr år for stedsspesifikk snøskredvarsling og forebyggende skredkontroll for veinettet
 • Utføres av en gruppe på 35 skredvarslere
 • Ingen større snøskred på åpen veg på tre år
 • Ingen dødsfall relatert til snøskred på veinettet siden 1976

 

Mål for turen

 • Erfarings- og kunnskapsdeling om naturfare – spesielt skred/ras.
 • Koble politikere og fagpersoner som står overfor lignende utfordringer i Canada og i Norge.
 • Lære hvordan naturfarereduksjon for veier i Canada/BC finansieres, organiseres og prioriteres.
 • Utveksle kunnskap og strategier om hvordan tilpasse vegene til naturfare/klimaendringer.
 • Lære mer om Ministry of Transportation and Infrastructure sitt vær- og snøskredprogram.
 • Se mange konkrete eksempler på ulike tiltak mot skred og ras.
 • Refleksjon, fellesdiskusjon og konkretisering av oppfølgingspunkter. 

 

Noen overordnede læringspunkter

Da det var en sammensatt gruppe bestående av både politikere og fagekspertise fra Norge som besøkte Canada, vil hva en sitter igjen med av læringspunkter variere fra representant til representant. Noen overordnede læringspunkter vil imidlertid være:

 • Svært mye er likt mellom Norge og Canada, men Canada ligger langt foran Norge hva angår å benytte seg av den vi i Norge omtaler som alternative sikringsmetoder. I Canada er dette måten å sikre på.
 • Skredvarsling og kontrollert utløsning av snøskred fungerer! Ref fakta om skredhåndteringsprogrammet (over)har Canada (BC) ikke hatt farlige skred på åpen veg (highway) på flere år, og ingen dødsulykker siden 1976.
 • For et areal langt større enn Norge, er det mulig å drifte deres skred- og værprogram for bare 40 MNOK pr år. Det er med andre ord poetensielt svært mye å spare om Norge i større grad tar i brukl slik teknologi der dette er mulig.

Fra delegasjonens felles evalueringsmøte

Robb Anderson, manager Weather and Avalanche program, MoTi:

 • Har fått mer kunnskap om hvordan ting gjøres i Norge. Har store likheter, som trolig blir mer lik i framtiden. Særlig den mer tekniske kompetansen/spesialiserte fagfolk.
 • Mest lærerikt har kanskje likevel vært gjennom samtalene etter det offisielle programmet. Droner nevnes som spennende, et område Norge trolig har kommet lengre enn Canada.

 Spørsmål til egen refleksjon og som bakgrunn for diskusjon i plenum:

 1. Hva har vært de viktigste læringspunktene du tar med deg fra Canada?
 2. Hva har fungert best/vært mest interessant? Hva kune forbedres/har ikke fungert?
 3. Hvordan tar du med dette i egen organisasjon?
 4. Hvordan ser du for deg å samarbeide med NRG i framtiden?
 5. Forslag til hvordan NRG bør jobbe/lobbe videre?

 

Gruppe 1

Gruppen mener turen har vært svært nyttig og en har lært mye. En trekker fram Canadisk proaktivitet, der Norge er mer fragmentert. Det har vært svært nyttig å få innblikk i alt det faglige med overvåkning og teknologiske løsninger. Også sammensetningen av politikere og fagfolk har vært svært nyttig. Her trekkes også fram nytten i utdanningen/sertifiseringen som tilbys i Canada. Dette bidrar til felles forståelse og økt kunnskap. Dette er et voksende problemområde der Norge og Canada naturlig nok har felles utfordringer med klimaendringer. Gruppa er ellers svært imponert over måten en har blitt møtt med en fantastisk gjestfrihet. Framover bør NRG fokusere mer på: flom, kvikkleire, stenskred.

Gruppe 2

Gruppen viser til store likheter våre land imellom, men også noen forskjeller, eksempelvis Canadas store, kanskje mer konsentrerte problemer kontra mindre problemer overalt i Norge. Norge har mye å lære av Canadas systematiske tilnærming. Canada har også et langt større fokus på kostnadene/konsekvensene ved å stenge. Gruppa har hatt stort utbytte av å reise med NRG og håper på kontakt framover. Det kan være lurt å tenke en gang til på “hva er egentlig problemet” og så velge en løsning som tar tak i dette. Ikke alltid sikkert det er nødvendig med tunnel. Hva er godt nok? Hva er samfunnsnytten? Når har en sikret nok? Hvor mye fjerning av risiko er nok? Hva er akseptabel risiko? Kan en gjøre vurderinger ut over skredfaktor.

Gruppe 3

Gruppa er imponert over Canadas profesjonelle tilnærming til skredutfordringene, men også andre former for naturfarer. Her trekkes kriseordningen (krisefond) som ved store hendelser muliggjør svært rask oppbygging fram. Samarbeidet mellom de ulike aktørene fremstår også svært effektivt. Rassikring i Norge er i motsetning til i Canada ikke en fulltidsjobb. Slik en gjør det i Norge i dag er slik de gjorde det i Canada for tiår siden, og en bør i Norge ta lærdom av dette og vurdere restrukturering av organisering og ansvar med bakgrunn i kunnskapen her. Finansiering – bør staten ta over Nasjonal turistveg? Ellers bør en utvikle mer kunnskap om mulighetene med AI, droneteknologi, profesjonalisering/utdanning, heli-bombing (utredning). Det er ellers et stort forbedringspotensial i bedre samhandling mellom de ulike involverte aktørene i Norge, og stort potensiale i å forbedre kommunikasjonen ved fare og hendelser. Nå er dessverre fagmiljøene og ansvarsområdene mer delt.

Gruppe 4

Studieturen har vist store likheter mellom Canada og Norge, men store forskjeller i drift, selv om kanskje spesielt Troms har tatt store steg i retningen Canada praktiserer de siste årene. Da det er driftskontraktene som skal gjøre kontroll, og pga. press på vurderinger, så utgår gjerne tiltak – med konsekvens med stenging eller uønskede hendelser. Her har Troms (og landet for øvrig) trolig mye å lære av Canada på driftssiden. Her må en vurdere livssykluskostnader på tunnel (og drifting av disse) kontra drifting av alternativ skredkontroll.

En må tørre å tenke annerledes, også på hva en skal prioritere. Kanskje skal en la folk måtte kjøre omveger, og heller prioritere tiltak der en ikke har kontrollsystemer, på tross av mindre berørte i antall?

Ellers er kvikkleire et tema som NRG bør gå mer i dybden framover. Politisk er KS en organisasjon som en bør benytte mer i også hva angår skredproblematikken, der de kan være med på å legge fokus i saken. En må få opp fokus på behovet, og finne riktige tiltak (ikke bare tunnel). Det er imponerende hva en kan vise til av sikkerhet i Canada bare ved drift – ingen dødsulykker siden 70-tallet tross 1400 skredløp er fantastisk.

Rundt bordet

Det er i dag forskjell i hvilke verktøy en har tilgjengelig i Canada vs. Norge. Felles er det at det krever ressurser å drive aktiv skredkontroll. Men det er driftskostnader på tunneler også.

I Norge savnes en med ansvar for en overordnet, koordinerende rolle for utviklingen innenfor skred. NRG har en viktig rolle som pådriver og kan blant annet også organisere arenaer for faglig innhold for å forbedre faglig kunnskap i Norge.

Kost/nytte-vurderinger – For Nye Veier har det vært viktig og lærerikt å kunne tenke på å få riktig tiltak som svarer på faktiske utfordringer.

En må i dette ikke glemme at Norge faktisk har gode fagmiljøer. Samtidig legges det svært mye ansvar hos entreprenører med kun to dagers skredkurs.

Når en stenger vegene i Norge, har en mye å lære av Canadas mål om å være effektiv for å få ned de samfunnsmessige konsekvensene.

Det har videre vært både interessant og tankevekkende å erfare og lære fra Canadas håndtering av First nation. Også her finnes det mange likheter i Norges historiske håndtering av Samene, og den sannhets- og forsoningsprosessen som nå foregår.   

Politikerne ønsker

 • At fagfolkene inkluderer politikerne med ut i felt – gir bedre kompetanse – bedre beslutninger.
 • At saksfremleggene er gode – en må gi alternativer.
 • Gode referanseprosjekter som gir reelle eksempler på hva som er mulig.

 

Fagfolkene ønsker

 • Mangler paraplyorganisasjon som tar ansvar, dette bør vurderes endret.
 • Lang veg i dag mellom innovasjon og det å ta i bruk ny teknologi. Denne vegen bør kortes ned. Utredninger bør på plass og danne en faglig base/kunnskapsgrunnlag – gjerne i statlig regi på tema som helibombing, ai, droner mm.
 • Det bør etableres en overordnet kunnskapsbase, gjerne også med referanseprosjekter.
 • Bør jobbe for å få etablert et overordnet fagmiljø – dette kan være vegdirektoratets ansvar.
 • Politisk trykk å få finansiering NTP/Statsbudsjett
 • Definere hva som er “godt nok” – kan gjøre fagfolkenes prioriteringer enklere.