Til stede på Arendalsuka

Nasjonal rassikringsgruppe var tilstede på Arendalsuka i august 2023, og vi er med også i 2024!

Nasjonal rassikringsgruppe stod sammen med gode partere under Samferdselsteltet med eget opplegg på kaia i sentrum av Arendal.

Rassikringsgruppa hadde sitt eget arrangement i Samferdselsteltet den 17.august. Vi løftet fram skredsikringsbehovene i ny NTP 2025-36, og diskuterte innovative løsninger samt fokuserte på skredsikringsprosjekter som bruker tilgjengelig teknologi for å sikre mer riksveg og fylkesveg.

 

Rasfaren øker og pengene minker! Men det finnes håp!

Om arrangementet

Rasfare!

  • Del 1 Politikk og penger. Hva gjør vi med rasfaren når klimaet endres og pengene ikke strekker til? Overordnet sekvens med Statssekretær Tom Kalsås, Områdedirektør i KS Helge Eide, styreleder Jenny Følling.
  • Del 2 Det finnes håp! Innovasjon og teknologi. Deltakere: Nye veier AS, Statens vegvesen, Fjordvegen Rute 13 og Norsar.
 
Medvirkende
  • Jenny Følling, Styreleder, Nasjonal rassikringsgruppe
  • Tom Kalsås, Statssekretær, Samferdselsdepartementet (AP)
  • Helge Eide, Områdedirektør, Kommunenes Sentralforbund (KS)
  • Arve Mjelva, Deputy CEO, Norsar
  • Bjørn Laksforsmo, Divisjonsdirektør, Statens vegvesen
  • Toralv Mikkelsen, Styremedlem, Fjordvegen – Rute 13


Les mer under Rasfaren øker og pengene minker! Men det finnes håp! – Arendalsuka

Arendalsuka​​

“Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.”

Sikker veg skal være en prioritert oppgave – ikke en ekstraservice.

Trond Joran Nilsen
1660626376190

Nasjonal rassikringsgruppe på Arendalsuka 2022.

Nasjonal rassikringsgruppe på Arendalsuka 2021.