Vi er tilstede på Arendalsuka​​

Nasjonal rassikringsgruppe er til stede under hele Arendalsuka også i år. Vi deltar med egen stand og deltar i andres og egne arrangementer og vi opplever stor interesse for vårt arbeide – spesielt etter at Stortinget nylig gjennom NTP 2022-33 har vedtatt at det Regjeringen må sørge for å få utarbeidet en nasjonal gjennomføringsplan for rassikring for riks- og fylkesvegene.

Arendalsuka​​

“Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.”

Nasjonal rassikringsgruppe byr opp til debatt i Samferdselsteltet om nasjonal gjennomføringsplan for rassikring av riks- og fylkesveger – herunder framdriften, innretning av nye ordninger og finansiering for et tryggere Norge – raskt.

Nasjonal rassikringsgruppe vil ha med sentrale deltakere i debattpanelet fra myndigheter på politisk nivå nasjonalt og regionalt, næringslivet, samt fagmyndigheter som Statens vegvesen m.fl.

Debattleder: Rikard Gaarder Knutsen, politisk rådgiver OFV

Deltakere:

  • Erling Sande, Leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomitté, Senterpartiet
  • Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Mette Gundersen, Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Arbeiderpartiet
  • Morten Stordalen, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
  • Tore O. Sandvik, Fylkesordfører i Trøndelag, Arbeiderpartiet
  • Bjørn Laksforsmo, Direktør drift og vedlikehold, Statens vegvesen
  • Helene Frihammer, Regiondirektør NHO Vestlandet
  • Jenny Følling, Styreleder i Nasjonal rassikringsgruppe

Sikker veg skal være en prioritert oppgave – ikke en ekstraservice.

Trond Joran Nilsen
1660626376190

Nasjonal rassikringsgruppe på Arendalsuka 2022.

Nasjonal rassikringsgruppe på Arendalsuka 2021.