Vi er tilstede på Arendalsuka​​

Nasjonal rassikringsgruppe er til stede under hele Arendalsuka også i år. Vi deltar med egen stand og deltar i andres og egne arrangementer og vi opplever stor interesse for vårt arbeide – spesielt etter at Stortinget nylig gjennom NTP 2022-33 har vedtatt at det Regjeringen må sørge for å få utarbeidet en nasjonal gjennomføringsplan for rassikring for riks- og fylkesvegene.

Arendalsuka​​

“Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.”

Sikker veg skal være en prioritert oppgave – ikke en ekstraservice.

Trond Joran Nilsen
1660626376190

Nasjonal rassikringsgruppe på Arendalsuka 2022.

Nasjonal rassikringsgruppe på Arendalsuka 2021.