Vi er tilstede på Arendalsuka​​

Nasjonal rassikringsgruppe er tilstede under hele Arendalsuka i år. Vi deltar med egen stand og deltar i andres og egne arrangementer og vi opplever stor interesse for vårt arbeide – spesielt etter at Stortinget nylig gjennom NTP 2022-33 har vedtatt at det Regjeringen må sørge for å få utarbeidet en nasjonal gjennomføringsplan for rassikring for riks- og fylkesvegene.

Arendalsuka​​

“Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.”

Sikker veg skal være en prioritert oppgave – ikke en ekstraservice.

Vårt arrangement

Nasjonal rassikringsgruppe arrangerer vårt eget event under Arendalsuka. I Samferdselsteltet til OFV.

Tid: 18.august kl 18-19
Se event

Vår leder Jenny Følling deltar i den store samferdselsdebatten i Samferdselsteltet til OFV.
Program

Kontaktperson Arendalsuka:

Marius Chramer
tlf: 95816737
e-post: marius.chramer@tffk.no

Vi har også stand under hele Arendalsuka her:
Sam Eydes plass – Stand nr 99