Rassikringsgruppa på årskonferanse: Snakket om krav til Nasjonal transportplan.

Fra en debatt under Årskonferansen. Fra venstre: Halvor Folgerø, Marte Mjøs Persen, Hans Inge Myrvold, Frank Sve, Liv Kari Eskeland, Mona Fagerås.

 

 årskonferansen til Fjordvegen Rv 13 på Flesland 4.mars la leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Randi W. Frisvoll, fram gruppas krav til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

«Foreininga Fjordvegen Riksveg 13» jobber for en oppgradert og trygg riksveg 13 på vestlandet. På den årlige konferansen deres settes sikkerthet langs veiene på agendaen. I år var temaet «Trygge vegar for liv og helse – blir behovet dekt av ny ntp?»

Leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Randi W. Frisvoll, la fram gruppas krav til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

Hun snakket til konferansedeltakerne om behovet for å prioritere samfunnets sikkerhet, spesielt med tanke på rassikring.

 Randi Walderhaug Frisvoll

Frisvoll poengterte kravet fra Nasjonal rassikringsgruppe om økte bevilgninger til rassikring av både fylkes- og riksveger. Forebyggende tiltak som skredkontroll og teknologibaserte varslingssystemer, samt etablering av statlige incentivordninger og innovasjonsprogrammer.

Målet er å effektivisere sikringen og redusere samfunnskostnadene ved naturfare. Behovet for politisk oppfølging av vedtatte tiltak, betydningen av å ta hensyn til klimaendringer i sikringsplanleggingen, samt viktigheten av å kommunisere risikoen og nytteverdien av forebyggende tiltak.

Til slutt understrekte Frisvoll betydningen av å investere i forebygging og innovasjon, med fokus på å utnytte ressursene på en smartere måte for å sikre samfunnets sikkerhet og bærekraftig utvikling.

Hele kravet til NTP kan leses her.