Ny leder av Nasjonal rasikringsgruppe

Randi Walderhaug Frisvoll fra Møre og Romsdal er valgt som ny leder av Nasjonal rasikringsgruppe.

Frisvoll rykker opp fra rollen som nestleder og mener arbeidet gruppen gjør er både viktig og nødvendig:

– Mange fylker i landet står overfor utfordringer knyttet til skredfare, og da trenger man påtrykk fra Nasjonal rasikringsgruppe for å synliggjøre behovet. Med klimaendringene har behovet for skredsikring bare økt. Ved å være leder får jeg muligheten til å påvirke arbeidet med rasikring enda mer, sier Frisvoll.

Nasjonal rasikringsgruppe er partipolitisk uavhengig og jobber målrettet for å gjøre det tryggere å ferdes på riks- og fylkesveiene i Norge. Mandatet er å sette rasikringsproblematikken på den politiske dagsordenen og øke midlene som blir brukt til rasikringstiltak. Gruppen prioriterer ikke prosjekter, men jobber målrettet for rasikring generelt.

Åtte av de mest rasutsatte fylkene i landet er representert i Nasjonal rasikringsgruppe: Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland og Innlandet.

Randi Walderhaug Frisvoll er ny leder. Foto: Per-Kristian Bratteng