Rassikring trygger
liv og næringsliv

Vi jobber målrettet for at vi skal kunne ferdes tryggere på riks- og fylkesvegene i Norge.

Bilde: Trond Jøran Nilsen

Fakta Norge

Med dagens statlige finansieringstakt vil det ta oss nærmere 50 år å sikre de farligste strekningene på riks- og fylkesvegnettet. Det kartlagte skredsikringsbehovet har vokst fra 50 milliarder kroner i 2015 til over 70 milliarder i 2019. Med en slik kostnadsutvikling kan vi stipulere at dagens 2021-behov for skredsikring er på opp mot 80 milliarder kroner.

Vi har ikke råd til å la være å sørge for at vi har sikre og framkommelige veger i Norge. Vi har ikke råd til å miste noen.

Jenny Følling, leder, nasjonal rassikringsgruppe

Vi er tilstede på Arendalsuka 2022

Nasjonal rassikringsgruppe er tilstede under hele Arendalsuka i 2022. Vi deltar med egen stand og på flere arrangementer. Vi opplever stor interesse for vårt arbeide – spesielt etter at Stortinget nylig gjennom NTP 2022-33 har vedtatt at det Regjeringen må sørge for å få utarbeidet en nasjonal gjennomføringsplan for rassikring for riks- og fylkesvegene.

Teknologi

Rassikringsbehovet i Norge er nå så underfinansiert og enormt at en finansiell opptrappingsplan må på plass raskt. Nasjonal rassikringsgruppe ønsker derfor å belyse hvordan teknologiske muligheter kan gi oss raskere måloppnåelse og mer sikring for pengene.

Sikkerhet skal ikke være avhengig av hvem som eier veien.

Jenny Følling, leder, nasjonal rassikringsgruppe