Kart av Norge

Her vil du se hvilke områder som er berørt.

0
Rassikrings
0
Effected​
0
Cost

Troms & Finnmark

2000 people affected
150 km closed
700 mill. NOK

Vestlandet

2000 people affected
150 km closed
700 mill. NOK

Title Here

2000 people affected
150 km closed
700 mill. NOK

Title Here

2000 people affected
150 km closed
700 mill. NOK